Dydaktyka

Przedmioty prowadzone w języku polskim:
  • Organizacja sektora publicznego
  • Podstawy organizacji i zarządzania

Przedmioty prowadzone w języku angielskim:

  • Democracy Promotion
  • Democracy and Democratization Processes
  • Interest Groups
  • International Organizations and INGOs
  • The Role of Domestic and International Actors in Peace-building after Civil Conflicts
  • Introduction to International Relations
  • International Political Economy
  • Comparative Politics