Deliberatywne Innowacje w Europie Środkowo-Wschodniej – panaceum na kryzys demokracji? 2022-2027

Celem projektu DelibDemCEE jest analiza i ocena wpływu mini-publik, takich jak panele obywatelskie, na demokrację i zaangażowanie obywateli w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt składa się z trzech pakietów roboczych, a jego cele badawcze są realizowane poprzez połączenie perspektyw teoretycznych i empirycznych oraz podejść jakościowych i ilościowych. Badania mają na celu zbadanie wpływu mini-publik na proces tworzenia polityki, legitymizację polityki przez obywateli, na polaryzację społeczną i dezinformację oraz postrzeganie zaangażowania obywateli i ogólnych postaw wobec demokracji. Projekt zakłada przeprowadzenie reprezentatywnych ankiet, analizę treści, eksperymentów terenowych i grup fokusowych. Realizacja projektu pozwoli na uchwycenie praktyki demokracji deliberatywnej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i udziału w życiu politycznym, a także na temat nowych form partycypacji obywatelskiej. Przeprowadzenie badań jest uzasadnione brakiem wiedzy na temat wpływu instrumentów demokracji deliberatywnej na demokrację reprezentatywną w szczególności w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w porównaniu z państwami Europy Zachodniej.

 

Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach programu SONATA Bis (UMO-2021/42/E/HS5/00155).

Członkowie zespołu na stanowisku stypendysta-doktorant: mgr Magni Szymaniak-Arnesen, mgr Weronika Kędzia