EUSANCT: Czy ponadnarodowy nacisk jest skuteczny? Przyczyny oraz efektywność sankcji ekonomicznych Unii Europejskiej, 2016–2019

Projekt badawczy współfinansowany przez Niemiecką Fundację Badawczą (DFG) i Narodowe Centrum Nauki (NCN)  (UMO-2014/15/G/HS5/04845, kod DFG: 749/15). Kierownikiem zespołu niemieckiego był Profesor Gerald Schneider (Uniwersytet w Konstancji), a zespołu polskiego dr hab. Paulina Pospieszna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Poniżej krótki opis i a w zakładce Publikacje wykaz artykułów naukowych przedstawiających wyniki tego grantu badawczego.
Sankcje gospodarcze są jednym z najczęściej stosowanych środków przymusu w polityce zagranicznej. Chociaż Unia Europejska (UE) w coraz większym stopniu polega na tym instrumencie, polityka sankcji tej ponadnarodowej organizacji spotyka się z ostrą krytyką zarówno wśród badaczy jak i praktyków. Zarzuty stawiane UE dotyczą tego, że UE nakłada sankcje na niewłaściwe państwa i że ich efektywność jest niska bądź to, że sankcje przynoszą rezultaty odwrotne od zamierzonych. Celem projektu EUSANCT było zbadanie przyczyn nakładania sankcji, skuteczności a także skutków ubocznych sankcji nakładanych przez UE. Projekt został podzielony na cztery działania. W pierwszej kolejności polsko-niemiecki zespół naukowców zbadał przyczyny nakładania sankcji. Przedmiotem analizy były również krótko- i długoterminowe konsekwencje gospodarcze sankcji  poprzez oszacowanie zmian w handlu, inwestycji oraz rozwoju gospodarczym. W następnym kroku przedmiotem analizy była ocena krótko- i długoterminowych skutków gospodarczych zastosowania tych samych sankcji na przykładzie dwóch krajów stosujących sankcje (Niemiec i Polski) koncentrując się na wybranych sektorach i firmach. Zespół badawczy ocenił również skutek nakładania sankcji na Rosję oraz przyczyny trwałości sankcji badając proces decyzyjny w Unii Europejskiej jak i w wybranych państwach członkowskich. Przedmiotem badań była również ocena czy sankcje osiągnęły swoje cele i czy skuteczność nowej ponadnarodowej dyplomacji gospodarczej jest porównywalna do jednego z najważniejszych państw stosujących sankcje tj. Stanów Zjednoczonych. Metodologia projektu obejmowała szeroki zakres ilościowych i jakościowych technik: zbieranie danych makroekonomicznych i ich analiza, analiza statystyczna na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród firm oraz analiza zawartości tekstów i przeprowadzonych wywiadów.
Dodatkowe informacje na temat projektu: