Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej trzydzieści lat po rozpoczęciu transformacji. Perspektywa porównawcza, 2019-

Projekt badawczy  jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Polsce i prowadzony przez dr hab. Dorotę Pietrzyk-Reeves z Katedry Filozofii Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. We współpracy z:
  • Patrice McMahon (University of Nebraska-Lincoln, Stany Zjednoczone)
  • Paula Pickering (College of William and Mary, Stany Zjednoczone)
  • Lisa Sundstrom (University of British Columbia, Kanada)
  • Paulina Pospieszna (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Projekt podważa tezę na temat „słabości społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej” (Howard 2003), przedstawiając realne narzędzia teoretyczne i metodologiczne do oceny „słabości” lub siły rozwoju obywatelskiego w regionie. Aby to osiągnąć, projekt skupia się na warunkach społeczeństwa obywatelskiego w trzech aspektach: 1) jego roli politycznej i rzeczniczej oraz, szerzej, jego wpływie na demokratyzację i konsolidację demokracji w krajach EŚW; 2) zróżnicowane formy i poziomy aktywności obywatelskiej, sfery aktywności obywatelskiej, podmiotowość obywatelska; oraz 3) postawy obywateli w całej Europie Środkowo-Wschodniej wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego i działań obywatelskich. Badania mają na celu badanie opinii publicznej i postawy wobec społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. Istniejące badania sugerują jednak, że przynajmniej część opinii publicznej jest rozczarowana, bezinteresowna, jeśli nie wręcz niezadowolona z organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Co wyjaśnia ten poziom nieufności i te postawy?
Projekt dotyczy państw Europy Środkowo-Wschodniej, które mają różne relacje z Unią Europejską i różne etapy demokratyzacji i konsolidacji demokracji. Przeanalizujemy dogłębnie niektóre z obecnych wyzwań dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które obejmą nie tylko nowe ograniczenia rządowe / prawne, ale także postrzeganie społeczeństwa obywatelskiego w całym regionie, na które wpłynęła kultura polityczna, poziomy uczestnictwa, kapitał społeczny i edukacja obywatelska. Kluczowym celem projektu jest wykorzystanie nowych koncepcji teoretycznych oraz nowych materiałów badawczych w celu próby rekonceptualizacji relacji między społeczeństwem obywatelskim, demokracją i demokratyzacją.