Dydaktyka

Przedmioty prowadzone w języku polskim:
 • Partycypacja obywatelska w praktyce
 • Organizacja sektora publicznego
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Publikacje w Zagranicznych Czasopismach i Wydawnictwach (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

Przedmioty prowadzone w języku angielskim:

 • Democracy Promotion
 • Innovations in Democratic Governance
 • Democracy and Democratization Processes
 • Interest Groups
 • International Organizations and INGOs
 • The Role of Domestic and International Actors in Peace-building after Civil Conflicts
 • Introduction to International Relations
 • International Political Economy
 • Comparative Politics